กทม.ชวนเช็คสภาพจราจรผ่านแอพ BMA Live Traffic

City Hall has launched a free application for iPhone and iPad, dubbed BMA Live Traffic, to provide users with real-time updates on traffic road conditions for the Bangkok area.

Governor Sukhumbhand Paribatra on Thursday signed a collaboration agreement to provide a Bangkok traffic reporting service via a free application with the Intelligent Traffic Information Centre Foundation (iTIC) and major broadband service provider True Corporation.

MR Sukhumbhand said the application would provide motorists with traffic data derived from 150 closed-circuit television cameras operated by the BMA and 50 others owned by iTIC and allow them to check road conditions before travelling via Apple’s iOS based devices.

The application initially offers still photos taken from the 200 CCTV cameras installed on major roads across the capital. The photos will be updated every minute. It will later be developed to feed real-time video footage by the end of this year.

Traffic results on any road with traffic moving at a speed below 15 km/h will be shown in red, between 15 and 25 km/h in yellow and more than 25 km/h in green. The BMA Live Traffic app is available in Thai and English and is due to be available for Android-based devices by year’s end.

ทั้งสามหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลจราจร ในเขตกรุงเทพมหานครจากกล้อง CCTV

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC) และนายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ทรูออนไลน์ นายนนท์ อิงคุทานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริการบรอดแบนด์บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลจราจรในเขตกรุงเทพมหานครจากกล้อง CCTV เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรผ่านทางแอพพลิเคชั่น”BMA Live Traffic”บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย(ITIC) ในการรวบรวมข้อมูลจราจรจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาใช้กับแอพพลิเคชั่น “BMA Live Traffic” ช่วยผู้ใช้รถใช้ถนนให้สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนการเดินทางผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยใช้ข้อมูลจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครบนถนนสายหลัก จำนวน 150 กล้อง รวมกับกล้อง CCTV ของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC) จำนวน 50 กล้อง

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ได้ให้การสนับสนุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากศูนย์ควบคุมระบบจราจรของสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.ที่เสาชิงช้า ทำให้สามารถรายงานการจราจรได้แบบ Realtime รวมทั้งให้การสนับสนุนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือ Server ที่ทรูอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ ขณะเดียวกันยังมีการพัฒนานำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้รับทราบสภาพการจราจรบนท้องถนนได้อย่างครอบคลุม เช่น จุดการจราจรติดขัดที่ต้องหลีกเลี่ยง, จุดการจราจรคล่องตัว, จุดการจราจรที่เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ทำให้ประชาชนสามารถวางแผนก่อนการเดินทางและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรให้ลดลง

สำหรับแอพพลิเคชั่น “BMA Live Traffic” จะทำการรายงานสภาพการจราจรผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งการรายงานสภาพการจราจรในช่วงแรกจะเป็นภาพนิ่งผ่านกล้องCCTV ที่ต่อเนื่องกันทุก 1 นาที และจะพัฒนาขึ้นเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ภายในไตรมาสสุดท้ายของปี 55 โดยแบ่งการแสดงผลจราจรออกเป็นเส้นสีแดงสำหรับเส้นทางจราจรที่เคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วต่ำกว่า 15 กม./ชั่วโมง เส้นสีเหลืองสำหรับเส้นทางจราจรที่เคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วประมาณ 15-25 กม./ชั่วโมง และเส้นสีเขียวสำหรับเส้นทางจราจรที่เคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วมากกว่า 25 กม./ชั่วโมง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น BMA Live Traffic มาใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการ iOS ส่วนผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android จะสามารถใช้งานได้ประมาณปลายปี 55 ซึ่งการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเชื่อมโยงการให้บริการข้อมูลด้านการจราจรที่สะดวก รวดเร็ว รองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อดูแลคนกรุงเทพฯ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ทรูออนไลน์

ประมวลภาพ