iTIC ร่วมพูดคุยกับรายการเป้เคาะประเด็นคุย “ทางม้าลาย ใครๆก็ไม่สนใจ”

https://youtu.be/8OebTZBOAQM iTIC x รายการเป้เคาะประเด็นคุย “ทางม้าลาย ใครๆก็ไม่สนใจ” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ได้ร่วมพูดคุยกับรายการเป้เคาะประเด็นคุย @TV5HD ONLINE  เรื่อง ทางม้าลายไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย ทำอย่างไรคนไทยถึงไม่ต้องข้ามทางม้าลายแบบไม่ต้องเสี่ยงชีวิต  ดูเพิ่มเติมทาง Facebook : https://fb.watch/aPtbqrckmV/ดูเพิ่มเติมทาง Youtube : https://youtu.be/8OebTZBOAQM ประเด็นการพูดคุย – ทางม้าลายในตปท. กับในประเทศไทย ความสำคัญต่างกัน ตปท.มีวิธีการอย่างไรให้คนตระหนัก?   – นักวิชาการ iTIC ใช้นวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ?1. ใช้ Big data & ai หาจุดเสี่ยงและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ iTIC เคยจัดสัมมนา Big data & AI for Safer Road 2019 มีข้อมูล 3 ฐาน […]

ITP x iTIC MOU SIGNING CEREMONY

                                                                       ITP x iTIC MOU SIGNING CEREMONY       เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท ITP ASIA CO.,LTD.  […]

International Open Data Day 2021

         วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.40 น. ที่ ห้องประชุม เดอะ โซไซตี้ ชั้น 22 อาคารเกษร ทาวเวอร์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดงาน “วันข้อมูลเปิด นานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564” โดยมี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม และพร้อมด้วย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ และคณะทำงานมูลนิธิร่วมด้วย            รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สําหรับข้อมูลเปิดถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตสู่สังคมดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า […]

iTIC X Linfox

การพบปะของ iTIC กับ Linfox               เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ได้เข้าร่วมประชุมและเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการจัดการระบบขนส่ง ของบริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (Linfox) เพื่ออัพเดตข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับโอกาสที่ได้ร่วมงานด้วยกันต่อไปในอนาคต ขอบคุณทางลินฟ้อกซ์ที่ให้เกียรติเราเข้าไปเยี่ยมชม Facebook Linkedin Twitter Pinterest

iTIC Networking 2020

               เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ได้ทำการจัดงาน iTIC Networking 2020 เพื่ออัพเดตข้อมูลและการทำงานของ iTIC พร้อมระดมความคิดจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live ซึ่งได้คำแนะนำและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดข้อมูลของประเทศไทย เพื่อคลี่คลายปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไปในอนาคต ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราตลอดมา รับชมบรรยากาศภาพรวมงาน iTIC Networking 2020 ใน Facebook คลิก รับชมคลิป Live งาน iTIC Netwoking 2020 ใน youtube คลิก ภาพถ่ายภายในงาน iTIC Netwoking 2020 เพิ่มเติม คลิก ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงาน iTIC Networking 2020 […]

แถลงข่าวความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำข้อมูลจราจรและระบบเตือนสาธารณภัย ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ FM ของ ทอ. 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องรับรอง กองทัพอากาศ

ในโอกาสครบรอบ 132 ปี วันประสูติของพระบิดาแห่งทหารสื่อสาร พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพง เพ็ชรอัครโยธิน ที่ทรงสถาปนาการสื่อสารและริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นรากฐานพัฒนาการสื่อสารนานับปการของชาติสืบมา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งประกอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศในปี 2556 ด้านการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จแล้วมาพิจารณาขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อจุดประกายแนวความคิดให้หน่วยต่าง ๆ นำผลงานไปต่อยอดองค์ความรู้หรือประยุกต์ใช้งาน จึงได้จัดทำกิจกรรมการวิจัยพัฒนาข้อมูลจราจรและระบบเตือนสาธารณภัยผ่านคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานนอกกองทัพอากาศคือ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยผลการดำเนินการที่ผ่านมานับว่าใช้งานได้ดีและเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ คลื่นความถี่นับว่ามีความสำคัญต่อภารกิจของกองทัพอากาศและการช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างยิ่ง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จึงหวังว่าคลื่นความถี่นี้จะเป็นคลื่นที่สร้างความศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศต่อไป พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มีนโยบายให้กองทัพอากาศ เตรียมและดำรงความพร้อม ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย โดยให้ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ พล.อ.ท.หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ของกองทัพอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศจึงได้ต่อยอดผลการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่เดิม คือ การส่งเวลามาตรฐานผ่านคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงโดยใช้อุปกรณ์ RDS (Radio) ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางในการใช้คลื่นความถี่วิทยุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตามที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีระบบการตรวจวัดความผิดปกติที่จะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ โดยการกระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศในคลื่นความถี่ต่างๆทั้งระบบ FM และ AM ที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช.นอกจากนี้กองทัพอากาศดำเนินการร่วมกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยในการทดสอบการส่งข้อมูลภาพจราจรแบบ Real […]

“อสมท” จับมือ “iTIC” แชร์ข้อมูลการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย(iTIC) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้บริการคลื่นพาห์รองในระบบ RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) ยกระดับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรู้เท่าทันการจราจร-เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้บริการคลื่นพาห์รองในระบบ RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) ระหว่าง มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรู้เท่าทันการจราจร เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน นายเขมทัตต์ กล่าวว่า อสมท ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อย่างเท่าเทียมและทันสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้และสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นายนินนาท กล่าวว่า เนื่องด้วยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย หรือ iTIC […]

14 มิถุนายน 2559 แถลงข่าวเปิดศูนย์ข้อมูลจราจรและสำนักงานของ“มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย – iTIC

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 “มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย – iTIC” ได้เปิดศูนย์ข้อมูลจราจรและสำนักงานอย่างเป็นทางการโดยมีคุณนินนาทและแขกผู้เกียรติร่วมเปิดงาน นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉรยะไทยได้กล่าวไว้ว่า “มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย หรือ iTIC ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยด้วยเงินทุนสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท จากสมาคม ITS Thailand เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 หรือวันนี้เมื่อ 6 ปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลจราจรสู่สาธารณะ เพื่อช่วยลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการเดินทางและการขนส่งของประเทศ นับว่า iTIC เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลจราจรสู่สาธารณะอย่างจริงจังเป็นที่แรก และต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ จึงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ ไม่น้อยทีเดียว ซึ่งในฐานะที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานมูลนิธิฯ ผมจึงเดินสายเข้าพบหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เพื่อไปอธิบายและขอความร่วมมือ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ตรงกับความตั้งใจแรก ที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลจราจรภายใต้มูลนิธิ เพื่อเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา iTIC มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทย ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย […]