คณะกรรมการมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

Nin.Edit
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธาน บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ประธาน

IMG_1451
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

รองประธาน

IMG_1473
ดร.สรวิศ นฤปิติ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขานุการ

IMG_1477
นายอรวิทย์ เหมะจุฑา

กรรมการ

IMG_1452
ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กรรมการ

IMG_1450
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

กรรมการ

IMG_1474
ศาสตราจารย์สุวิทย์ นาคพีระยุทธ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

IMG_1475
นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

กรรมการ

IMG_1453
นางเพียงใจ แก้วสุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

กรรมการ

IMG_1817
ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม

กรรมการ

IMG_1476
นางนิรมล ทิรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนิดาคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่ปรึกษา

IMG_1449
ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ที่ปรึกษา

IMG_2776
นายชัยปิติ ม่วงกูล

ที่ปรึกษา

แก้
นายชฎิล ตู้จินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ iTIC

เลขานุการ คณะทำงาน