ผู้สนับสนุน

ภาครัฐ : ผู้ให้ข้อมูลจราจรพื้นฐาน

สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลนีอีเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Department of Highways (DOH)

กรมทางหลวง

Directorate of Communications and Electronics

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Metropolitan Police Headquarter

กองบังคับการตำรวจนครบาล

ภาคเอกชน : ผู้รับข้อมูลจราจรหลังประมวลผล

Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท โตโยต้า ทูโซ อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.

True Coporation Public Co., Ltd.

บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Metamedia Technology Company Limited

บริษัท เมตามีเดียเทคโนโลยี จำกัด

Mitsubishi Electric Corporation

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค

Tom Tom International

บริษัท โตมโตม

HERE Technologies

ภาคเอกชน : กลุ่มผู้สนับสนุนข้อมูลจราจร

The Siam Cement Public Company Limited (SCG)

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Premier Metrobus Co., Ltd.

เมโทรบัส

บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด

PTT Public Company Limited

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ

Delta Electronics (Thailand) PCL.

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP)

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.)

Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Mass Communication Organization of Thailand (MCOT)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Thai ITS Association

สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย

CU Radio

สถานีวิทยุแห่งจุฬา

Aqua Corporation

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Charlie Bangkok Center

ศูนย์วิทยุชาลีกรุงเทพ