iTIC” ต่อสัญญาลงนามบันทึกความร่วมมือการเชื่อมต่อกล้องจราจร (CCTV) ร่วมกับ “เมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย  ร่วมกับ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการเชื่อมต่อข้อมูลกล้องวงจรปิดตาม เวลาจริง (Real time CCTV) พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา และนายชฎิล ตู้จินดา เลขาคณะทำงานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย และ เมืองพัทยา ได้มีการลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การเชื่อมต่อข้อมูลกล้องวงจรปิดตาม เวลาจริง (Real time CCTV)” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  มีระยะเวลา 2 ปี ซึ่งขณะนี้ได้หมดอายุสัญญาลงแล้วโดยในวันนี้ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย และเมืองพัทยา พิจารณาร่วมกันเพื่อต่อสัญญา โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงาน ข้อมูลด้านการจราจรที่ผ่านมา มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลอัจฉริยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการรายงานสภาพการจราจรแบบ Real time  อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านการขับขี่และลดอุบัติเหตุได้จริง

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn