เยี่ยมชมศูนย์กล้องจราจร CCTV จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2567  นพ.ธีรวุฒิ โกมุทบุตร (สอจร) ประจำ จ.เชียงใหม่ ได้นำทีม iTIC ไปเยี่ยมชมศูนย์กล้องจราจร CCTV ของหน่วยงานเชียงใหม่ ดังนี้ 

อบจ.เชียงใหม่

เทศบาลเชียงใหม่

ภจว.เชียงใหม่

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn