ติดต่อเรา

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

112 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ที่อยู่สำหรับติดต่อประสานงาน

ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

YOUR INQUIRY