ความหมายของสัญลักษณ์ ในแผนที่การจราจร

ระดับความคล่องตัวของ แต่ละเส้นสีการจราจร

สำหรับเส้น ทางด่วน

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว
มากกว่า 40 กม./ชม.

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว 
ระหว่าง 20-40 กม./ชม.

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว 
น้อยกว่า 20 กม./ชม.

สำหรับเส้น ทางหลวง

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว 
ากกว่า 60 กม./ชม.

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว 
ระหว่าง 40-60 กม./ชม.

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว 
น้อยกว่า 40 กม./ชม.

สำหรับเส้น ถนนในเมือง

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว
มากกว่า 25 กม./ชม.

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว 
ระหว่าง 15-25 กม./ชม.

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว 
น้อยกว่า 15 กม./ชม.

สำหรับเส้น ถนนในตรอกซอกซอย

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว
มากกว่า 20 กม./ชม.

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว 
ระหว่าง 10-20 กม./ชม.

หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว 
น้อยกว่า 10 กม./ชม.

ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆบนแผนที่

หมายถึง การจราจรคล่องตัว

หมายถึง การจราจรหนาแน่น

หมายถึง การจราจรติดขัด

หมายถึง ไม่มีข้อมูลสภาพจราจร

หมายถึง อุบัติเหตุ

หมายถึง รถเสีย

หมายถึง ฝนตก

หมายถึง น้ำท่วม

หมายถึง ก่อสร้าง

หมายถึง การชุมนุม

หมายถึง ข่าวประกาศ

หมายถึง ด่านตรวจ

หมายถึง รถติด

หมายถึง ระวัง

หมายถึง จิปาถะ

หมายถึง การจัดงาน

หมายถึง ลดราคา

หมายถึง เพลิงไหม้

หมายถึง กล้องวงจรปิด