News & Events26 April 2021


International Open Data Day 2021

News


26 April 2021


iTIC X Linfox

News


25 April 2021


iTIC Networking 2020

News


4 February 2021


กทม.ชวนเช็คสภาพจราจรผ่านแอพ BMA Live Traffic

News


4 February 2021


แถลงข่าวความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำข้อมูลจราจรและระบบเตือนสาธารณภัย ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ FM ของ ทอ. 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องรับรอง กองทัพอากาศ

News


4 February 2021


“อสมท” จับมือ “iTIC” แชร์ข้อมูลการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

News


4 February 2021


14 มิถุนายน 2559 แถลงข่าวเปิดศูนย์ข้อมูลจราจรและสำนักงานของ“มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย – iTIC

News