ติดต่อเรา

การจัดตั้งมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย“มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย” หรือ “Intelligent Traffic Information Center” (iTIC) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2553 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก “สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย” หรือ “Thai ITS Association”

Send us a message

iTIC

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย 112 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ที่อยู่สำหรับติดต่อประสานงาน

ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา